Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Η Ποίηση έγινε για να διορθώνει τα λάθη του Θεού· ή εάν όχι, τότε, για να δείχνει πόσο λανθασμένα εμείς συλλάβαμε την δωρεά του.

Οδυσσέας Ελύτης

 
Σκοπός της ζωής μας είναι η αγάπη, το πολύτιμο αυτό συναίσθημα που δίνει μεγαλύτερη αξία σε κάθε στιγμή, σε κάθε πράξη και σκέψη. Η αγάπη προς τους οικείους μας, η αφοσίωση στους ξεχωριστούς εκείνους ανθρώπους που η ύπαρξή τους πλουτίζει τη ζωή μας, μπορεί να μας προσφέρει όχι μόνο ισχυρότερη ευδαιμονία από κάθε υλικό απόκτημα, αλλά και μια βαθύτερη και ουσιαστικότερη θέαση της ίδιας της ζωής.
 
Ανδρέας Εμπειρίκος

ΕΝΟΤΗΤΑ Β

Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453 - 1821)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Κεφάλαιο 1: Η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου

Κεφάλαιο 2: Οι συνθήκες ζωής των υπόδουλων

Κεφάλαιο 3: Η θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των Ελλήνων

Κεφάλαιο 4: Οι κλέφτες και οι αρματολοί

Κεφάλαιο 5: Η οικονομική ζωή

Κεφάλαιο 6: Οι Έλληνες των παροικιών και των Παραδουνάβιων Ηγεμονιών

Κεφάλαιο 7: Οι δάσκαλοι του Γένους

Κεφάλαιο 8: Ο Ρήγας Βελεστινλής και ο Αδαμάντιος Κοραής

Κεφάλαιο 9: Τα κυριότερα επαναστατικά κινήματα

Κεφάλαιο 10: Οι αγώνες των Σουλιωτών


Κεφάλαιο 1: Η κατάκτηση της ελληνικής χερσονήσου

Η κατάληξη της παρακμής της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας ήταν η άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Οθωμανούς Τούρκους, το 1453. Σε διάστημα δύο αιώνων, από τον 15ο ως τον 17ο αι., οι Οθωμανοί Τούρκοι κατέκτησαν την ελληνική Χερσόνησο, εκτός από τα Ιόνια νησιά. Η περίοδος από τα μέσα τού 15ου αι. ως την Επανάσταση του 1821 ονομάζεται Τουρκοκρατία.
Οι δύο πρώτοι αιώνες της Τουρκοκρατίας σημαδεύτηκαν από αλλαγές στην αριθμητική σύνθεση του πληθυσμού, στην οικονομική και κοινωνική ζωή των κατοίκων της ελληνικής Χερσονήσου. Ωστόσο, οι Έλληνες κατόρθωσαν να διατηρήσουν τη γλώσσα, τη θρησκεία και την παράδοσή τους. Από τα μέσα του 16ου αι. περιορίστηκαν οι ένοπλες συγκρούσεις, η φορολογία και το παιδομάζωμα. Επίσης, οι Έλληνες της Διασποράς βοήθησαν στην εκπαιδευτική αναγέννηση του έθνους τον 18ο αιώνα.
Έως τον 16ο αιώνα στις περιοχές που κατείχαν οι Βενετοί, οι Έλληνες αντιμετώπιζαν πολλές διακρίσεις: δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στη διοίκηση, πλήρωναν βαριά φορολογία, ενώ τα ανώτερα θρησκευτικά αξιώματα και την εκκλησιαστική περιουσία κατείχαν οι Βενετοί. Σταδιακά, όμως, οι διακρίσεις σε βάρος των Ελλήνων περιορίστηκαν.

Λέξεις - κλειδιά

Ερωτήσεις - Απαντήσεις

Κεφάλαιο 2: Οι συνθήκες ζωής των υπόδουλων

Την περίοδο της Τουρκοκρατίας δημιουργήθηκε γύρω από το Πατριαρχείο μια νέα ηγετική τάξη, οι Φαναριώτες. Η νέα τάξη αποτελούνταν από πλούσιους βιοτέχνες και εμπόρους που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Οι Φαναριώτες ανέπτυξαν δράση σε τομείς σημαντικούς για το έθνος όπως η εκπαίδευση.
Οι υπόδουλοι Έλληνες αντιμετώπισαν πολλούς περιορισμούς και διακρίσεις σε βάρος τους. Ήταν υποχρεωμένοι να κατοικούν σε φτωχικές γειτονιές και να υπηρετούν στον στρατό ως ναύτες και οδηγοί. Οι λιτανείες δεν επιτρέπονταν και οι σημαντικές υποθέσεις τους εξετάζονταν σε μουσουλμανικά δικαστήρια. Πλήρωναν πολλούς φόρους τόσο τακτικούς όσο και έκτακτους. Στις πιο απομακρυσμένες περιοχές συχνά έπεφταν θύματα κακομεταχείρισης και οικονομικής εκμετάλλευσης από τους Τούρκους άρχοντες.
Τα σημαντικότερα όμως προβλήματα ήταν οι σφαγές, οι αιχμαλωσίες, οι εξισλαμισμοί, το παιδομάζωμα και η αναγκαστική μετακίνηση και εγκατάλειψη των τόπων όπου ζούσαν. Οι υπόδουλοι περιορίζονταν σε ορεινές και άγονες περιοχές ενώ οι κατακτητές εκμεταλλεύονταν τις εύφορες.

Κεφάλαιο 3: Η θρησκευτική και πολιτική οργάνωση των Ελλήνων

Την περίοδο της οθωμανικής κυριαρχίας ο Πατριάρχης, οι Φαναριώτες και οι προεστοί ή δημογέροντες ήταν η θρησκευτική και πολιτική ηγεσία των υπόδουλων Ελλήνων.
Ο Πατριάρχης αναγνωρίστηκε ως θρησκευτικός ηγέτης των υπόδουλων Ελλήνων. Παράλληλα, εκπροσωπούσε τους υπόδουλους Έλληνες στον Σουλτάνο, αποφάσιζε για υποθέσεις όπως οι κληρονομιές, είχε τη δυνατότητα να ιδρύει σχολεία, αλλά και να επιβάλλει φόρο στους Χριστιανούς.
Η επόμενη ηγετική ομάδα ήταν οι Φαναριώτες. Ήταν πλούσιοι Έλληνες που κατοικούσαν στο Φανάρι της Κωνσταντινούπολης. Διέθεταν μόρφωση, γνώριζαν ξένες γλώσσες και κατείχαν υψηλές διοικητικές θέσεις στο οθωμανικό κράτος.
Οι προεστοί ή δημογέροντες αποτελούσαν άλλη μία ηγετική ομάδα των υπόδουλων Ελλήνων. Οι Τούρκοι διατήρησαν τους τοπικούς άρχοντες, γιατί τους διευκόλυναν στον υπολογισμό των φόρων. Αρκετοί από αυτούς απέκτησαν σταδιακά μεγάλη πολιτική και οικονομική δύναμη.

Cookie Policy

This site uses cookies to store information on your computer.

Do you accept?